Tietoa meistä

Espoon Monikulttuuriset lapset ja nuoret ry on vuonna 2009 perustettu espoolainen järjestö, joka keskittyy toiminnassaan edistämään monikulttuuristen lasten ja nuorten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

parallax background

Yhdistyksen keskeiset arvot

parallax background

Yhdistyksen tavoitteet

Espoon Monikulttuuriset lapset ja nuoret ry:n tarkoitus on toteuttaa monipuolista toimintaa (retkiä, leirejä, ryhmätoimintaa, seminaareja ja muita tapahtumia) monikulttuurisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

  • Lisätä monikulttuuristen lasten, nuorten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaista hyvinvointia, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia.
  • Lisätä kulttuurien, kielen ja katsomusten rajat ylittäviä kohtaamisen, tutustumisen ja ystävystymisen mahdollisuuksia ja näin vahvistaa heidän verkostojaan ja suomen kielen taitojaan.
  • Lisätä tietoa ja tutustuttaa konkreettisesti Suomen, mutta erityisesti lähiympäristön perheille tarjoamiin maksullisiin ja maksuttomiin aktiviteetteihin.
  • Lisätä tietoa siitä, miten lapset, nuoret ja etenkin vanhemmat voivat vahvistaa omaa ja perheensä kokonaisvaltaista hyvinvointia esittelemällä yksittäisiä menetelmiä ja toisaalta myös hyvinvointialan toimijoita ja palveluita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta.
  • Edistää kulttuurien ja katsomusten välistä vuoropuhelua lisäämällä tietoa ja ymmärrystä niistä kohtaamisten, keskustelujen ja tapahtumien kautta.
  • Edistää ymmärrystä siitä, miten luoda harmoniaa oman kulttuurin, katsomuksen ja suomalaisen yhteiskunnan välille.
  • Kannustaa monikulttuurisia lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan aktiiviseen toimijuuteen ja kansalaisuuteen suomalaisessa yhteiskunnassa.
  • Vähentää rasismia ja syrjintää ja lisätä yhdenvertaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja tarjota areenoita näiden teemojen käsittelemiseen.
  • Vaikuttaa monikulttuuristen lasten, nuorten ja perheiden tilanteeseen erityisesti Espoossa, mutta myös laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa.
parallax background

Ajankohtaista

 
 

Vahvemmaksi-hanke

Vahvemmaksi -hanke on Espoon Monikulttuuriset lapset ja nuoret ry:n toteuttama ja Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama vuoden 2021 loppuun kestävä hanke.

Siinä tavoitteina ovat:
* Yhdistystoiminnan kehittäminen
* Yhdistyksen kotouttamista tukevan toiminnan kehittäminen
* Maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutumisen tukeminen

Vahvemmaksi-hanke järjestää seuraavia toimintoja:
* Vertaiskahvilat naisille
* Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta naisille
* Vahvemmaksi vanhemmaksi-ryhmät
* Webinaari
* Naisten liikuntaryhmä
* Vapaaehtoistoiminnan koulutukset

Ota yhteyttä numeroon: 045-3436727 (Johanna)

Upeiden paneelikeskustelijoiden ajatuksia Vahvemmaksi-hankkeen ensimmäisestä Webinaarista (27.3.2021), jossa keskusteltiin aiheesta järjestöstä kotoutumisen tukena.

Yhdessäolon leiri 2
Ilmoittaudu: https://forms.gle/JmBiDZ5E494UrdqW9

parallax background
parallax background

Yhdistyksen toiminta

Espoon Monikulttuuriset lapset ja nuoret järjestää monenlaista toimintaa monikulttuurisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Toiminta on suunnattu erityisesti pääkaupunkiseudulla asuville, etenkin espoolaisille, mutta mukaan voi tulla mistä vain.

Ryhmätoiminta
- Lasten ja nuorten ryhmä
- Lasten ja vanhempien ryhmät

Retket
Yhdistys järjestää vuosittain useita retkiä lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen. Retkiä tehdään erityisesti pääkaupunkiseudun sisällä, mutta mahdollisuuksien mukaan myös pidemmälle. Viimeisinä vuosina retkikohteita ovat olleet esimerkiksi Puuhamaa, Särkänniemi, Sirkus Finlandia, HopLop ja Tempputemmellys.

Leirit
Yhdistys järjestää leirejä lapsiperheille erityisesti loma-aikaan.

Tapahtumat
Yhdistys järjestää erilaisia perheiden hyvinvointia vahvistavia tapahtumia. Tällaisia ovat esimerkiksi piknikit, yhdessäolon juhlat ja hyvinvointitapahtumat.

parallax background

Tule mukaan

Yhdistys on avoin kaikille monikulttuurisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Osa yhdistyksen toiminnoista on avoimia (ei jäsenyyttä edellyttäviä) ja osa taas suljettuja (jäsenyyttä edellyttäviä).

Yhdistys tarjoaa mahdollisuuksia myös tulla mukaan toteuttamaan yhdessä toimintaa ja tekemään muuta vapaaehtoistyötä. Lisäksi se kannustaa monikulttuurisia, 15 vuotta täyttäneitä tulemaan mukaan myös yhdistyksen hallitukseen, jos henkilö kokee yhdistyksen arvot omakseen ja on kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Jäsenyys
Jäseneksi liitytään täyttämällä sähköinen tai paperinen jäsentietokaavake. Saat tämän jälkeen tiedot maksamisesta.
Jäsenmaksu on 10 euroa/perhe. Maksu suoritetaan tilille: FI40 1428 3000 2182 77

Vapaaehtoiseksi
Yhdistyksessä voit tehdä monenlaista vapaaehtoistyötä ja se ottaa mukaan mielellään uusia vapaaehtoisia. Voit tulla mukaan järjestämään tapahtumia, leirejä, retkiä ja ryhmiä. Yhdistys pyrkii huomioimaan jäsentensä toiveita toiminnan suhteen ja kannustaa olemaan yhteydessä yhdistykseen aktiivisesti.

Hallitukseen!
Jos olet kiinnostunut toimimaan yhdistyksen hallituksessa, ota yhteyttä meihin.

parallax background
 
 
 

Ota meihin yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai alla olevan lomakkeen kautta. Seuraathan meitä myös Facebookissa ja Instagramissa!

Espoon Monikulttuuriset lapset ja nuoret