Tietoa meistä

Espoon Monikulttuuriset lapset ja nuoret ry on vuonna 2009 perustettu espoolainen järjestö, joka keskittyy toiminnassaan edistämään monikulttuuristen lasten ja nuorten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

parallax background

Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry palkittiin Espoon järjestöjen päivässä 8.9.2022 vuoden järjestöteko kunniamaininnalla. 

Palkintoa perusteltiin seuraavasti: 

”Vuoden 2021 järjestöteko kunniamaininnan saa Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry:n Vahvemmaksi-hanke. Yhdistyksen hankkeen toiminta tuki maahan muuttaneiden espoolaisten vanhemmuutta kokonaisvaltaisesti ja ilolla. Toimintatavat olivat osallistavia eli osallistujien ääni ja kädenjälki näkyivät toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Järjestön työntekijät hyödynsivät yhteistyön voimaa espoolaisessa yhteisössä rakentavasti, ammattimaisesti ja iloisella asenteella.
Hankkeen taustalla on järjestön vuosia kestänyt vapaaehtoistyöhön nojaava aktiivinen toiminta. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama Vahvemmaksi-hanke poiki uuden Veikkauksen rahoittaman kolmevuotisen Yhdessä vahvemmiksi-hankkeen, joka osaltaan kertoo hankkeen onnistumisesta ja järjestöjen ammatillisesta kehityksestä. Vahvemmaksi-hanke lisäsi espoolaisten vieraskielisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä tuki osallistujien kotoutumista Espoo-tarinan mukaisesti.”
parallax background

Yhdistyksen keskeiset arvot

parallax background

Yhdistyksen tavoitteet

Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry:n tavoitteet:

 • Lisätä monikulttuuristen lasten, nuorten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaista hyvinvointia, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia toteuttamalla monipuolista toimintaa (ryhmätoimintaa, retkiä, leirejä, koulutuksia ja muita tapahtumia ja henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta)
 • Lisätä tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen palveluista
 • Vahvistaa monikulttuuristen, erityisesti espoolaisten, perheiden sosiaalisia verkostoja
 • Lisätä tietoa ja tutustuttaa konkreettisesti Suomen, mutta erityisesti lähiympäristön perheille tarjoamiin maksullisiin ja maksuttomiin aktiviteetteihin
 • Kannustaa monikulttuurisia lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan aktiiviseen toimijuuteen ja kansalaisuuteen suomalaisessa yhteiskunnassa.
 • Edistää kulttuurien ja katsomusten välistä vuoropuhelua lisäämällä tietoa ja ymmärrystä niistä kohtaamisten, keskustelujen ja tapahtumien kautta
 • Vähentää rasismia ja syrjintää ja lisätä yhdenvertaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja tarjota areenoita näiden teemojen käsittelemiseen.
parallax background

Ajankohtaista

Tiedotamme ajankohtaisista uutisista sekä tapahtumista Facebookissa ja Instagramissa.


Ajankohtaisista hankkeistamme voit lukea lisätietoa alempaa.
parallax background

Hankkeet

Yhdessä vahvemmiksi -hanke (STEA 2022-24)

Kenelle?
 • Maahanmuuttajataustaiset vanhemmat ja heidän lapsensa

 • Tavoite:
 • Tukea maahan muuttaneiden vanhempien vanhemmuutta, Lisätä maahan muuttaneiden vanhempien osallisuutta
 • Tarjota tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen palveluista
 • Vahvistaa maahan muuttaneiden vanhempien sosiaalisia verkostoja

 • Toiminnat:
 • Vanhempien ja lasten vuorovaikutusta tukevat ryhmät (Vahvemmaksi vanhemmaksi-ryhmä, Isäryhmä)
 • Kohtaamiskahvilat, joissa tarjotaan tietoa vanhemmuuden, parisuhteen ja suomalaisessa yhteiskunnassa elämisen tueksi (Trapesa, Naapuruustalo Matinkylä, Tapiolan Omnia)
 • Koulutukset (Webinaarit)
 • Retket lähiseudulle
 • Pelilliset palvelukäynnit
 • Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta

 • Sosiaalisen median kanava:
  Yhdessä Vahvemmiksi | Facebook
   
   

  Tytöiltä tytöille -hanke (EU:n Solidaarisuusjoukot 2022-23)

  Tausta:
 • Espoon Monikulttuuriset lapset ja nuoret ry:n aktiivisten nuorten näkemykset espoolaisten tyttöjen tarpeista, toiveista ja toiminnasta.

 • Kenelle?
 • 14-25-vuotiaille tytöille, toiminnat erityisesti Espoossa, mutta myös muualla asuvat tytöt tervetulleita

 • Tavoitteet:
 • Edistää espoolaisille nuorille tytöille tärkeitä asioita ja lisätä heille sopivia toimintoja
 • Tarjota vertaistukea, mahdollisuuksia keskustella, pitää yhdessä hauskaa
 • Vahvistaa eurooppalaista solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta
 • Oppia hankkeen suunnittelusta, toteuttamisesta ja hallinnoinnista

 • Toiminnat:
 • Vertaistukiryhmät
 • Liikunnalliset aktiviteetit
 • Tyttöjen hemmotteluillat
 • Piknikit
 • Pelilliset palvelukäynnit
 • Muu osallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja eurooppalaista solidaarisuutta edistävä toiminta

 • Sosiaalisen median kanava:
  Tytöiltä tytöille | Instagram
  parallax background

  Yhdistyksen toiminta

  Espoon Monikulttuuriset lapset ja nuoret järjestää monenlaista toimintaa monikulttuurisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Toiminta on suunnattu erityisesti pääkaupunkiseudulla asuville, etenkin espoolaisille, mutta mukaan voi tulla mistä vain.

  Ryhmätoiminta
  - Lasten ja nuorten ryhmä
  - Lasten ja vanhempien ryhmät

  Retket
  Yhdistys järjestää vuosittain useita retkiä lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen. Retkiä tehdään erityisesti pääkaupunkiseudun sisällä, mutta mahdollisuuksien mukaan myös pidemmälle. Viimeisinä vuosina retkikohteita ovat olleet esimerkiksi Puuhamaa, Särkänniemi, Sirkus Finlandia, HopLop ja Tempputemmellys.

  Leirit
  Yhdistys järjestää leirejä lapsiperheille erityisesti loma-aikaan.

  Tapahtumat
  Yhdistys järjestää erilaisia perheiden hyvinvointia vahvistavia tapahtumia. Tällaisia ovat esimerkiksi piknikit, yhdessäolon juhlat ja hyvinvointitapahtumat.

  Toimintasuunnitelma 2022Toimintakertomus 2021
  parallax background

  Tule mukaan

  Yhdistys on avoin kaikille monikulttuurisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Osa yhdistyksen toiminnoista on avoimia (ei jäsenyyttä edellyttäviä) ja osa taas suljettuja (jäsenyyttä edellyttäviä).

  Yhdistys tarjoaa mahdollisuuksia myös tulla mukaan toteuttamaan yhdessä toimintaa ja tekemään muuta vapaaehtoistyötä. Lisäksi se kannustaa monikulttuurisia, 15 vuotta täyttäneitä tulemaan mukaan myös yhdistyksen hallitukseen, jos henkilö kokee yhdistyksen arvot omakseen ja on kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

  Jäsenyys
  Jäseneksi liitytään täyttämällä sähköinen tai paperinen jäsentietokaavake. Saat tämän jälkeen tiedot maksamisesta.
  Jäsenmaksu on 10 euroa/perhe. Maksu suoritetaan tilille: FI40 1428 3000 2182 77

  Vapaaehtoiseksi
  Yhdistyksessä voit tehdä monenlaista vapaaehtoistyötä ja se ottaa mukaan mielellään uusia vapaaehtoisia. Voit tulla mukaan järjestämään tapahtumia, leirejä, retkiä ja ryhmiä. Yhdistys pyrkii huomioimaan jäsentensä toiveita toiminnan suhteen ja kannustaa olemaan yhteydessä yhdistykseen aktiivisesti.

  Hallitukseen!
  Jos olet kiinnostunut toimimaan yhdistyksen hallituksessa, ota yhteyttä meihin.

  parallax background
   
   
   

  Ota meihin yhteyttä

  Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai alla olevan lomakkeen kautta. Seuraathan meitä myös Facebookissa ja Instagramissa!

  Espoon Monikulttuuriset lapset ja nuoret

  Voit jättää meille viestin alla olevalla lomakkeella:

  Espoon Mokulat sosiaalisessa mediassa: