Espoon Monikulttuuriset lapset ja nuoret ry

Espoon Monikulttuuriset lapset ja nuoret ry, Espoo Mokulat, on vuonna 2009 perustettu aktiivinen espoolainen järjestö, joka keskittyy toiminnassaan edistämään monikulttuuristen lasten ja nuorten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Teemme yhteistyötä alueellisesti monien muiden toimijoiden kanssa. Toimintaamme kuuluvat myös erilaiset hankkeet. 

Jos kiinnostuit yhdistyksen toiminnasta, ole rohkeasti yhteydessä meihin. Tervetuloa mukaan!

Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry palkittiin Espoon järjestöjen päivässä 8.9.2022 vuoden järjestöteko -kunniamaininnalla

”Vuoden 2021 järjestöteko kunniamaininnan saa Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry:n Vahvemmaksi-hanke. Yhdistyksen hankkeen toiminta tuki maahan muuttaneiden espoolaisten vanhemmuutta kokonaisvaltaisesti ja ilolla. Toimintatavat olivat osallistavia eli osallistujien ääni ja kädenjälki näkyivät toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Järjestön työntekijät hyödynsivät yhteistyön voimaa espoolaisessa yhteisössä rakentavasti, ammattimaisesti ja iloisella asenteella.
 
Hankkeen taustalla on järjestön vuosia kestänyt vapaaehtoistyöhön nojaava aktiivinen toiminta. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama Vahvemmaksi-hanke poiki uuden Veikkauksen rahoittaman kolmevuotisen Yhdessä vahvemmiksi-hankkeen, joka osaltaan kertoo hankkeen onnistumisesta ja järjestöjen ammatillisesta kehityksestä. Vahvemmaksi-hanke lisäsi espoolaisten vieraskielisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä tuki osallistujien kotoutumista Espoo-tarinan mukaisesti.”

Yhdistyksemme tavoitteet

Tärkeimmät arvomme

Monikulttuurisuus

Ystävyys

Osallisuus

Yhdenvertaisuus

Inkluusio

Kuvia toiminnastamme

Toiminta

Espoon Monikulttuuriset lapset ja nuoret järjestää monenlaista toimintaa monikulttuurisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Toiminta on suunnattu erityisesti pääkaupunkiseudulla asuville, etenkin espoolaisille, mutta mukaan voi tulla mistä vain.

Ryhmätoiminta

Lasten ja nuorten ryhmä
Lasten ja vanhempien ryhmät

Leirit

Yhdistys järjestää leirejä lapsiperheille erityisesti loma-aikaan.

Tapahtumat

Yhdistys järjestää erilaisia perheiden hyvinvointia vahvistavia tapahtumia. Tällaisia ovat esimerkiksi piknikit, yhdessäolon juhlat ja hyvinvointitapahtumat.

Retket

Yhdistys järjestää vuosittain useita retkiä lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen. Retkiä tehdään erityisesti pääkaupunkiseudun sisällä, mutta mahdollisuuksien mukaan myös pidemmälle. Viimeisinä vuosina retkikohteita ovat olleet esimerkiksi Puuhamaa, Särkänniemi, Sirkus Finlandia, HopLop ja Tempputemmellys.

Hankkeet

Yhdistyksemme on mukana aktiivisesti erilaisissa hankkeissa. Alta löydät tietoa meneillään olevista sekä jo päättyneistä hankkeista. Ota yhteyttä, jos kiinnostuit ja haluat tulla mukaan osaksi yhdistyksemme hanketyötä!

Käynnissä olevat hankkeet

Yhdessä vahvemmiksi -hanke (STEA 2022-24)

Kenelle?

 • Maahanmuuttajataustaiset vanhemmat ja heidän lapsensa

Tavoite:

 • Tukea maahan muuttaneiden vanhempien vanhemmuutta, Lisätä maahan muuttaneiden vanhempien osallisuutta
 • Tarjota tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen palveluista
 • Vahvistaa maahan muuttaneiden vanhempien sosiaalisia verkostoja

Toiminnat:

 • Vanhempien ja lasten vuorovaikutusta tukevat ryhmät (Vahvemmaksi vanhemmaksi-ryhmä, Isäryhmä)
 • Kohtaamiskahvilat, joissa tarjotaan tietoa vanhemmuuden, parisuhteen ja suomalaisessa yhteiskunnassa elämisen tueksi (Trapesa, Naapuruustalo Matinkylä, Tapiolan Omnia)
 • Koulutukset (Webinaarit)
 • Retket lähiseudulle
 • Pelilliset palvelukäynnit
 • Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta

Tytöiltä tytöille -hanke (EU:n Solidaarisuusjoukot 2022-23)

Tausta:

 • Espoon Monikulttuuriset lapset ja nuoret ry:n aktiivisten nuorten näkemykset espoolaisten tyttöjen tarpeista, toiveista ja toiminnasta.

Kenelle?

 • 14-25-vuotiaille tytöille, toiminnat erityisesti Espoossa, mutta myös muualla asuvat tytöt tervetulleita

Tavoitteet:

 • Edistää espoolaisille nuorille tytöille tärkeitä asioita ja lisätä heille sopivia toimintoja
 • Tarjota vertaistukea, mahdollisuuksia keskustella, pitää yhdessä hauskaa
 • Vahvistaa eurooppalaista solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta
 • Oppia hankkeen suunnittelusta, toteuttamisesta ja hallinnoinnista

Toiminnat:

 • Vertaistukiryhmät
 • Liikunnalliset aktiviteetit
 • Tyttöjen hemmotteluillat
 • Piknikit
 • Pelilliset palvelukäynnit
 • Muu osallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja eurooppalaista solidaarisuutta edistävä toiminta

Päättyneet hankkeet

Meidän kaikkien kielet (2022)

Marraskuussa 2022 järjestettiin Alli Paasikiven säätiön rahoituksella Meidän kaikkien kielet- tapahtumasarja. 

Tapahtumasarjan kautta tuotettiin tietoa monikielisyydestä osana suomalaisten arkea, tiedotettiin sen eduista  ja tarjottiin tukea monikielisyyden tukemiseksi. Hankkeessa järjestettiin: kaksi webinaaria, työpaja BeLingual-hankkeen kanssa, kuusi satutuntia verkossa ja  tarinatyöpajat, joiden kautta teetetyt sadut voit löytää yhdistyksen YouTube-kanavalta

Tuhannen ja yhden tarinan kuukausi (2022)

Taiken rahoittama Tuhannen ja yhden tarinan kuukausi järjestettiin 28.11. – 18.12. 

Hankkeessa järjestettiin verkkotyöpajoja, tarinatyöpajat: Tunne Itä-Afrikka, Aisti Afganistan ja Matka Intiaan. Kuukausi huipentui päätösjuhlaan, eli basaariin. 

Valonsäikeitä-kesäleirit (2022)

Stiftelsen Mars Sjunde Fondenin rahoittamat leirit järjestettiin Kattilajärven leirikeskuksessa 8.8 – 9.8.2022 ja Luukin leirikeskuksessa 3.9- 4.9.2022.

Leirit tarjosivat irtioton arjesta, toiminnallista tekemistä ja perheiden vuorovaikutuksen vahvistamista.

Ystävä-kerho (2022)

Ragnar Ekberg säätiön avustuksella järjestettiin ikääntyvien (+65) ja maahanmuuttajaperheiden kertaviikkoinen ystäväkerho, jolla vahvistettiin yhteisöllisyyttä ja sukupolvien ja kulttuurien välisiä kohtaamisia. Ystäväkerho kokoontui elo-marraskuussa 2022 yhteensä 16 kertaa. Ryhmään osallistui ikääntyviä maahanmuuttajia. Ystäväkerhojen keskiössä olivat kiireettömät kohtaamiset ja keskustelut. 

Vahvemmaksi-hanke (2021)

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena oli yhdistyksen kehittäminen, kotouttamista vahvistavan toiminnan kehittäminen ja maahanmuuttajataustaisten  naisten kotoutumisen tukeminen. Hankkeessa järjestettiin vertaiskahviloita, henkilökohtaista palveluneuvontaa, Vahvemmaksi vanhemmaksi -ryhmätoimintaa, Teams-webinaareja, maahanmuuttajataustaisten naisten liikuntaryhmä ja vapaaehtoisten koulutuksia.
 
Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat: Me-talo (NICEHEARTS ry),  Ehyt ry (Hadiyah -hanke), Oma Polku (Moniheli), EMY ry sekä Yhteistyöllä parempi yhteisö -hanke (Monik Vantaa ry).

Värejä, tuoksuja, makuja - taideviikko (2021)

Marraskuussa 2021 (22.11. – 28.11) Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry toteutti TAIKE:n rahoituksella Värejä, tuoksuja, makuja -taideviikon. Sen tavoitteena oli edistää monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua taiteen ja muun kulttuurin avulla. Viikon aikana järjestettiin 7 tapahtumaa: somalialainen ilta, taidetyöpaja verkossa, somalialainen ilta, monikielisyys-webinaari, taidetyöpaja, nuorten ilta, arabialainen ilta ja päätösjuhla (basaari). 

Yhdessäolon leirit (2021)

Stiftelsen Mars Sjunde Fondenin rahoittamat leirit järjestettiin  Kattilajärven leirikeskuksessa 12.7. – 16.7. 2021 ja 21.-22.8.21.
 
Leirit tarjosivat irtioton arjesta, tukea vanhemmille ja tekemistä lapsille. 
 
 

Tule mukaan!

Yhdistys on avoin kaikille monikulttuurisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Osa yhdistyksen toiminnoista on avoimia (ei jäsenyyttä edellyttäviä) ja osa taas suljettuja (jäsenyyttä edellyttäviä).

Yhdistys tarjoaa mahdollisuuksia myös tulla mukaan toteuttamaan yhdessä toimintaa ja tekemään muuta vapaaehtoistyötä. Lisäksi se kannustaa monikulttuurisia, 15 vuotta täyttäneitä tulemaan mukaan myös yhdistyksen hallitukseen, jos henkilö kokee yhdistyksen arvot omakseen ja on kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Jäseneksi

Jäseneksi liitytään täyttämällä sähköinen tai paperinen jäsentietokaavake. Saat tämän jälkeen tiedot maksamisesta.
Jäsenmaksu on 10 euroa/perhe. Maksu suoritetaan tilille: FI40 1428 3000 2182 77

Vapaaehtoiseksi

Yhdistyksessä voit tehdä monenlaista vapaaehtoistyötä ja se ottaa mukaan mielellään uusia vapaaehtoisia. Voit tulla mukaan järjestämään tapahtumia, leirejä, retkiä ja ryhmiä. Yhdistys pyrkii huomioimaan jäsentensä toiveita toiminnan suhteen ja kannustaa olemaan yhteydessä yhdistykseen aktiivisesti.

Hallitukseen

Jos olet kiinnostunut toimimaan yhdistyksen hallituksessa, ota yhteyttä meihin!

Materiaalipankki

Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry: n työntekijä Johanna Syrén on kirjoittanut  ”Kahden kulttuurin perheiden kohtaaminen lastensuojelussa – Opas ammattilaisille ja vanhemmille” -julkaisuun artikkelin nimellä: Kokemuksia vanhemmuudesta suomalais-somalialaisessa perheessä. (s. 54)

Linkki sähköiseen julkaisuun:
https://www.familiary.fi/uploads/7/1/8/2/71825877/familia_opas_nettiin_final.pdf

Ajankohtaista

Tiedotamme ajankohtaisista uutisista sekä tapahtumista Facebookissa ja Instagramissa.

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai alla olevan lomakkeen kautta. Seuraathan meitä myös Facebookissa ja Instagramissa!

Espoon Monikulttuuriset Lapset ja nuoret ry